-1
 
 
 
تاریخ :  95.10.10
سردشت پرِس، اخبار سردشت،ربط،میرآباد و نلاس
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
Email:
Mortezabaneshi8@gmail.com
Telegram: @Kharidfrosh8
Phone: 09178144705
پایگاه خبری، سرگرمی، آموزش
شهر ما
پوشش اخبار شهرستان بیضاء و حومه
بهمراه نیازمندی ها
همه ی حقوق  برای وبسایت « شهر ما » محفوظ است